logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2559
  10 ตุลาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  12 กรกฎาคม 2559
 • ส่งแผนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (เพิ่มเติม)
  16 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนเมษายน 2559
  27 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  24 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  29 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกันยายน 2559
  10 ตุลาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  12 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  25 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนเมษายน 2559
  27 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  24 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงอนุรักษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  29 กุมภาพันธ์ 2559