logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

นายกฤษดา  ระวีเผ่าพงษ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 31 มี.ค. 2565 ถึง ปัจจุบัน
  
  
 

นางวิสากร  สุขช่วย

เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 พ.ย. 2562 ถึง 9 ก.พ. 2565
 
 

นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี

เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 ธ.ค. 2560 ถึง 15 พ.ย. 2562
 

นายลือชา  นิสัยกล้า

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 ถึง 3 ธ.ค. 2560
 

นายทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2556
 

นางบุปผนาถ ชินเดช

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2555
  
 
 
 

 นายสนธยา  ขำดวง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2550

 
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.เฉวียง  จินาพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2546
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2703 ครั้ง