logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
  19 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดรา
  22 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  5 กันยายน 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  21 สิงหาคม 2560
 • ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  21 สิงหาคม 2560
 • ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  22 มีนาคม 2559