logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของ เพื่อตั้งตู้ "ธนารักษ์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" บริเวณหน้าอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ได้ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของ เพื่อตั้งตู้ "ธนารักษ์ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" บริเวณหน้าอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

17 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • TRD SMART PAY
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
  พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง