logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 7
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเข้าพุทธอุทยานมหาราช บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • TRD SMART PAY
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
  พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง