logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระมหาสมบัติ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ผู้สั่งจองสามารถติดต่อรับเหรียญได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระมหาสมบัติ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์

ผู้สั่งจองสามารถติดต่อรับเหรียญได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

โดยให้เตรียมเอกสารมาแสดง ดังนี้

 - รับด้วยตนเอง  ให้นำใบสั่งจอง (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง)

 - กรณีให้ผู้อื่นรับแทน  ให้นำใบสั่งจอง (ตัวจริง) และหนังสือมอบอำนาจ  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

 - กรณีใบสั่งจองสูญหาย  ต้องมีใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบให้บุคคลอื่นมารับแทน  จะต้องมีใบแจ้งความ  หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

และมีจำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติม ดังนี้

- เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคา 3,000.- บาท

- เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ 7 ซม.ราคา 3,000.- บาท

- เหรียญทองแดงธรรมดา ราคา 100.- บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 3532 2608 , 0 3532 2623 ในวันและเวลาราชการ

21 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • TRD SMART PAY
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
  พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง