logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ

พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเทศ จะทำหน้าที่ปกปักรักษาพระคลังหลวง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของแผ่นดิ?นคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชที่ทำหน้าที่คอย?อภิบาลรักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกค?ามต่างๆ

พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ เป็นที่เคารพสักการบูชาของข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องกับพระคลังมหาสมบัติ เนื่องด้วยมีความเชื่อต่อๆ กันมาว่า ใครที่ได้เคารพบูชาพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติจะบนบานศาลกล่าวทางด้าน?ทรัพย์สิน เงินทอง มักจะประสบความสำเร็จ

เอกสารดาวน์โหลด VDO

21 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • TRD SMART PAY
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระมหาสมบัติ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง