logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 4 ตามแนวทางขับเคลื่อนเการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเข้าพุทธอุทยานมหาราช บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัด**

อัลบั้มภาพ

7 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
  25 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
  17 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 175 ครั้ง