logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 4 ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ บริเวณทางเข้าพุทธอุทยานมหาราช บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
  27 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
  25 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
  17 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 175 ครั้ง