logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์ได้จัด "โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ" โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ 

เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เปิดรับจองสิทธิเพื่อให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ข้าราชการพลเรือน
 1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 1.2 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
2. ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3.1 ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
 3.3 บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ
4. ข้าราชการฝ่ายทหาร
5. ข้าราชการตำรวจ
6. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
7. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
8. ข้าราชการรัฐสภา
9. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
10. ข้าราชการฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญ
11. ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
12. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
13. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
14. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
15. ข้าราชการบำนาญ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
18d1f4d844c4994d57dfabe4ebe693a4.pdf 1 MB 4
14 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้ไปถอนคืนเงินภาษีบำรุงท้อง...
  29 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษา
  1 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • การจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...
  10 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 289 ครั้ง