logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

“เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ ชิม ช้อป ชม สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 3 ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเข้าพุทธอุทยานมหาราช บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • TRD SMART PAY
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
  พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระมหาสมบัติ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง