logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

TRD SMART PAY

กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ "TRD SMART PAY" เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

อัลบั้มภาพ

19 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
  พระคลังในพระคลังมหาสมบัติ และพระสยามเทวาธิราช ถือเป็นรูปแทนของอุบัติเทพซึ่งเป็นเทพที่ ปกปักรักษาประเ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การรับเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระมหาสมบัติ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ...
  21 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง