logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ (ค) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

29 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพ...
  14 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตรวจ...
  11 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  9 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง