logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นางวิสากร สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามชี้วัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามงานค้างดำเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ

อัลบั้มภาพ

30 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรี...
  การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  23 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี
  20 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พ...
  3 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง