logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายกฤษดา  ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นางสาวนวพร  จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม“ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 และ ”ตลาดนัดแก้หนี้“ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรี...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง