logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาที่ดินราชพัสดุพร้อมอาคารบ้านขุนพิทักษ์บริหาร (บ้านเขียว) ในเชิงอนุรักษ์ (แปลง อย.600)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ และนางวิสากร สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองผักไห่ และผู้แทนชุมชน ได้ประชุมหารือการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาทีดินราชพัสดุพร้อมอาคารบ้านขุนพิทักษ์บริหาร (บ้านเขียว) ในเชิงอนุรักษ์ (แปลง อย.600) โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการกำหนดรูปแบบการบูรณะซ่อมแซมบ้านเขียวจากสำนักศิลปากรที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนาต่อไป

อัลบั้มภาพ

15 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีก...
  3 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิสากร สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ...
  27 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ...
  11 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง