logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามชี้วัดการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามงานค้างดำเนินการ และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ

อัลบั้มภาพ

9 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรี...
  29 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพ...
  14 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ตรวจ...
  11 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง