logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการ
"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อย.932 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
โดยมีการจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ) และจัดประชุมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 คน ทั้งนี้ ได้จัดให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน มาจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพร...
  28 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
  28 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถ...
  11 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง