logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  เมื่อพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ (ค) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

30 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุ...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  27 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพระนครศ...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง