logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

                                            
         
      บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน                                                                                
 

 

8 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1799 ครั้ง