logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  8 กันยายน 2560
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  8 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  8 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
  2 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก
  19 เมษายน 2559